Lonely Girl

Lonely Girl (Episod 1): ASMR laboratory 

The debts of the cellar 

Publiken bjuds in till Lonely Girls källare i Sofielund. I hennes underjordiska laboratorium letar hon efter närhet och relationer genom ljud och teknologi. 

 

Lonely girl söker efter klanger och välbehag i mängder av ting och objekt. Material omvandlas till taktila melodier som publiken upplever genom hörlurar, när hon söker ömhet genom teknologin. 

26 mars 2022